Świadectwa energetyczne


Wykonujemy świadectwa energetyczne
od początku ich obowiązywania w Polsce (01.01.2009)


Zawsze oferujemy bardzo atrakcyjne ceny!

- sprawdź - telefonicznie bądź mailowo

Sformułowania certyfikat energetyczny czy świadectwo energetyczne są pojęciami funkcjonującymi w codziennym życiu, jednak zgodnie z Dyrektywą 2002/91 z dnia 16 grudnia 2002 czy Ustawą Prawo Budowlane "oficjalne" sformułowanie to świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Pojęcie to definiowane jest następująco:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku: świadectwo uznawane przez Państwo Członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające charakterystykę energetyczną budynku obliczoną zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC.


Certyfikaty energetyczne budynku lub lokalu mają za zadanie określić ile energii będzie trzeba dostarczyć do budynku lub lokalu w ciągu roku. Przedstawiają to dwa wskaźniki: EP - zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz EK - zapotrzebowanie na energię końcową, znajdujące się na pierwszej stronie świadectwa energetycznego.  Obydwa wyrażone są w jednostce kWh/m2/rok. Ponadto na certyfikacie energetycznym (na drugiej stronie) znajdują się informacje dotyczące m.in.: instalacji c.o., instalacji c.w.u., rodzaju wentylacji, temperatur utrzymywanych w pomieszczeniach wraz z powierzchnią tych pomieszczeń, czyli wszystkie niezbędne informacje do obliczenia charakterystyki energetycznej. Świadectwo energetyczne ma także za zadanie zaproponować możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową, co odnaleźć można na trzeciej stronie certyfikatu energetycznego. Czwarta strona jest poświęcona na objaśnienia i dodatkowe informacje.Istotne jest, aby wiedzieć kto i kiedy musi mieć świadectwo energetyczne
oraz kto je wydaje.

 

Aktualności

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DOTYCHCZASOWYM KLIENTOM


Pliki do pobrania

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporządzenie o obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Dyrektywa 2002/91 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Rozporządzenie z dnia 6 października 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Rozporządzenie ws. szkolenia osób dokonujących oceny energetycznej budynków


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania
dotyczące certyfikatów energetycznych zapraszamy do kontaktu:
                                                  biuro@certyfikatydomow.pl